ประกาศ : 28937
บล็อคไม้ประดู่ขุด ใหญ่ๆ หนักๆ ไร้รอยต่อ
โพสต์ : 19:13 25/05/2023    
- 6 ช่องเสียบ แบบแยก 3 เบ้าเล็ก ขนาด 12 x 40 x 9 cm. 2,200.-บาท -

ผู้โพสต์ : พันธ์ นิพนธ์
อ่าน 80 | ตอบ 7
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:18 25/05/2023
- 6 ช่องเสียบ แบบเบ้ารวมสำหรับเต้ารับ 2 + เบ้าเล็กสำหรับเต้ารับ 1 ขนาด 14.5 x 22 x 9 cm.ราคา 1,800.-บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : พันธ์ นิพนธ์
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:24 25/05/2023
โทร.089 643 7709 ไลน์ ไอดี : 0823624178

ผู้เพิ่มข้อความ : พันธ์ นิพนธ์
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:38 25/05/2023
- 4 ช่องเสียบ แบบแยก 2 เบ้าเล็กเรียงแนวยาว ขนาด 11.5 x 28 x 9.5 cm. 1,500.-บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : พันธ์ นิพนธ์
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:39 25/05/2023
- 4 ช่องเสียบ แบบ เบ้ารวมสำหรับเต้ารับ 2 ตัว ขนาด 15 x 15 x 9.5 cm. 1,100.-บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : พันธ์ นิพนธ์
เพิ่มข้อความ : 5
แก้ไขล่าสุด : 19:48 25/05/2023
- 2 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าเล็กสำหรับเต้ารับ 1 ตัว ขนาด 12 x 17 x 10 cm. 1,100.-บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : พันธ์ นิพนธ์
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:42 25/05/2023
- 1 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าเล็ก สำหรับเต้ารับ 1 ตัว ขนาด 10.5 x 15 x 8 cm. 850.-บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : พันธ์ นิพนธ์
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:43 25/05/2023
- ทุกรายการราคารวมส่ง

โทร. 089 643 7709 ไลน์ ไอดี : 0823624178

ผู้เพิ่มข้อความ : พันธ์ นิพนธ์
เพิ่มข้อความ