ประกาศ : 28942
สายไฟ Purist + Stealth + Pangea + LessLoss + NBS + Synergistic Research
แก้ไขล่าสุด : 21:24 25/05/2023    
สายไฟ Purist Canorus Praesto Revision หัวท้าย Oyaide F1+M1 รุ่นท็อป ความยาว 2 เมตร
ราคา 65,000 บาท
ติดต่อ 064-1455295 JACK
Line audiomagic

ผู้โพสต์ : Shift
อ่าน 59 | ตอบ 6
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:01 25/05/2023
สายไฟ Purist Proteus Rev B ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 18,000 บาท

สายไฟ Purist Colossus Rev B ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 14,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:02 25/05/2023
สายไฟ Stealth M5000 ความยาว 1.7 เมตร ท้าย 20A
ราคา 30,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:03 25/05/2023
สายไฟ Pangea AC9SE MK2 ความยาว 2 เมตร ท้าย 20A
ราคา 9,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:03 25/05/2023
สายไฟ LessLoss C-MARC ความยาว 2.2 เมตร
ราคา 22,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:04 25/05/2023
สายไฟ NBS Signature 2 ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 18,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:05 25/05/2023
สายไฟ Synergistic Research Tesla SE T2 ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 18,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ