ประกาศ : 28950
Mccormack DNA-1 Deluxe
โพสต์ : 22:02 25/05/2023    
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้โพสต์ :
อ่าน 170 | ตอบ 8
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:02 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:03 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:03 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:03 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:03 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:04 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:04 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:04 25/05/2023
Mccormack DNA-1 Deluxe รุ่นพืเศษ โมโนบล๊อค เพียวตลาสเอ สุดฝีมือของ Steve McCormack เป็นรุ่นอัพเกรดพิเศษ ตัวนี้หายาก กำลังขับดีมาก กไลัง 250วัตตฺ ต่อชันแนลที่ 8 Ohm กำลังสำรองดีมาก ขับลำโพงได้ทุกประเภท
ขายคู่ละ 99,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ