ประกาศ : 29008
ชั้นวางเครื่องเสียงยี่ห้อ TARGET AUDIO PSF1(มือแรก-ใช้เอง)(กล่องเดิม)1รายการ
โพสต์ : 16:28 26/05/2023    
ชั้นวางเครื่องเสียงยี่ห้อ TARGET AUDIO PSF1
ปล่อยราคาชุดละ 9,990 บาท + ค่าส่ง KERRY + เพิ่ม 600 บาท
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
(นัด รองชั้นวาง TARGET ได้ที่ลำปาง)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
โทร. 063-1140611
หรือ 091-8594060
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
E.mail : oneeonee2514@gmail.com
(เช็ดประวัติการขายได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ครับ)

ผู้โพสต์ : onee
อ่าน 31 | ตอบ 3
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:28 26/05/2023
.

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:28 26/05/2023
ชั้นวางเครื่องเสียงยี่ห้อ TARGET AUDIO PSF1
Medidas Totales: Ancho 575 x Fondo 525 mm
Medidas interiores de la balda: Ancho 535 x Fondo 490 mm
- ลักษณะด้านบนมีแผ่นไม้หนาประมาณ 2 cm. วางบนโครงเหล็ก โดยแผ่นไม้ จะวางบน
สไปซ์ไม่สัมผัสกับโครงโดยตรงและที่ขาของโครงเหล็กก็เป็นสไปซ์ไม่สัมผัสกับ
พื้นโดยตรง เป็นรองแรงสั่นสะเทือนกัน 2 ชั้น แข็งแรงแน่นหนา รับน้ำหนักได้เยอะ
ปล่อยราคาชุดละ 9,990 บาท + ค่าส่ง KERRY + เพิ่ม 600 บาท
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
(นัด รองชั้นวาง TARGET ได้ที่ลำปาง)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
โทร. 063-1140611
หรือ 091-8594060
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
E.mail : oneeonee2514@gmail.com
(เช็ดประวัติการขายได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ครับ)

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:29 26/05/2023
ชั้นวางเครื่องเสียงยี่ห้อ TARGET AUDIO PSF1
Medidas Totales: Ancho 575 x Fondo 525 mm
Medidas interiores de la balda: Ancho 535 x Fondo 490 mm
- ลักษณะด้านบนมีแผ่นไม้หนาประมาณ 2 cm. วางบนโครงเหล็ก โดยแผ่นไม้ จะวางบน
สไปซ์ไม่สัมผัสกับโครงโดยตรงและที่ขาของโครงเหล็กก็เป็นสไปซ์ไม่สัมผัสกับ
พื้นโดยตรง เป็นรองแรงสั่นสะเทือนกัน 2 ชั้น แข็งแรงแน่นหนา รับน้ำหนักได้เยอะ
ปล่อยราคาชุดละ 9,990 บาท + ค่าส่ง KERRY + เพิ่ม 600 บาท
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
(นัด รองชั้นวาง TARGET ได้ที่ลำปาง)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
โทร. 063-1140611
หรือ 091-8594060
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
E.mail : oneeonee2514@gmail.com
(เช็ดประวัติการขายได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ครับ)

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ