ประกาศ : 19035
Audiophile CD สุดยอดเพลงบรรเลง
แก้ไขล่าสุด : 18:24 04/08/2023    
1. Kitaro 10 Years 2 แผ่น 16 เพลง

ผู้โพสต์ : 9 Audiophile CD
อ่าน 118 | ตอบ 11
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:16 04/08/2023
Kitaro 10 Years 2 แผ่น 16 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 2
แก้ไขล่าสุด : 18:33 04/08/2023
Kitaro 10 Years 2 แผ่น 16 เพลง

แผ่นผลิต Japan ปั๊มแรก แผ่น Sealed พร้อม Booklet เปิดออกมาเพื่อถ่ายภาพเท่านั้น

ราคา 590 บาท + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:22 04/08/2023
2. Kitaro Best Hits 16 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:24 04/08/2023
Kitaro Best Hits 16 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 5
แก้ไขล่าสุด : 18:33 04/08/2023
Kitaro Best Hits 16 เพลง

แผ่นผลิต Japan ปั๊มแรก แผ่น Sealed พร้อม Booklet เปิดออกมาเพื่อถ่ายภาพเท่านั้น

ราคา 390 บาท + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:29 04/08/2023
3. The First Chemical Element 13 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:29 04/08/2023
The First Chemical Element 13 เพลง บรรเลงโดย Cello พร้อมเสียงฮัมของนักร้องสาวอันสุดแสนจะไพเราะเพราะพริ้ง

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 8
แก้ไขล่าสุด : 18:34 04/08/2023
The First Chemical Element 13 เพลง บรรเลงโดย Cello พร้อมเสียงฮัมของนักร้องสาวอันสุดแสนจะไพเราะเพราะพริ้ง

เป็นแผ่นทอง 24K Gold Disc ผลิตใน Germany แผ่น Sealed พร้อม Booklet เปิดออกมาเพื่อถ่ายภาพเท่านั้น

ราคา 590 บาท + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:38 04/08/2023
4. The Best Boloved Classical Melodies 20 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 10
แก้ไขล่าสุด : 18:42 04/08/2023
The Best Boloved Classical Melodies 20 เพลงบรรเลง Soft Classic ฟังง่าย ฟังสบาย เพราะมาก รับรองคุณภาพระดับโลกโดย Reader Digest

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ : 11
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:44 04/08/2023
The Best Boloved Classical Melodies 20 เพลงบรรเลง Soft Classic ฟังง่าย ฟังสบาย เพราะมาก รับรองคุณภาพระดับโลกโดย Reader Digest

แผ่นผลิต USA แผ่นสวยมาก

ราคา 290 บาท + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : 9 Audiophile CD
เพิ่มข้อความ