ประกาศ : 19046
ขายแผ่นเสียงเพลงบรรเลงบ็อกเซ็ทครับ
โพสต์ : 19:52 08/08/2023    
ขายแผ่นเสียงเพลงบรรเลงบ็อกเซ็ท 11 แผ่น
Box Set, Japanese Easy Jazz, Smooth Jazz
Saxophone, Guitar, Clarinet Jazz, Big Band Jazz
& Easy listening ( มีร้องบางแทรก ไม่กี่เพลง )
บ็อกสวยงาม ปก/แผ่น EX/NM เสียงดี
RCA Victor Japan 70s มีแคตตาล็อกและสแตมป์
(ภาพแผ่นถ่ายตัวอย่างแค่ 2 ภาพ เพราะเป็นภาษาญี่ปุ่น)

ผู้โพสต์ : lek_cd
อ่าน 99 | ตอบ 13
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:52 08/08/2023
บ็อกใหม่มาก

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:53 08/08/2023
11 LPs

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:53 08/08/2023
มีแคตตาล็อกและสแตมป์

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:53 08/08/2023
1 2

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:54 08/08/2023
3 4

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:54 08/08/2023
5 6

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:54 08/08/2023
7 8

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:54 08/08/2023
9 10

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:54 08/08/2023
11 Bonus

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 10
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:55 08/08/2023
ตีวอย่างแผ่น 1

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 11
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:55 08/08/2023
ตีวอย่างแผ่น 11

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 12
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:55 08/08/2023
เซ็ท 10+1 (แผ่นที่ 11 เป็น Bonus เลขรันต่อกัน)
........950 ส่งให้
สนใจติดต่อทางโทรศัพท์
081 341 8653 (Line ID; lek_cd)
ขอบคุณ Noom Hifi
และท่านที่สนใจอย่างสูงครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ : 13
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:08 08/08/2023
รายการนี้ ขายแล้ว ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : lek_cd
เพิ่มข้อความ