ประกาศ : 19050
แผ่นเสียงใหม่หลายรายการค่ะ
โพสต์ : 10:52 10/08/2023    
JackBoys & Travis Scott : the compilation album (usa) 1400
Tyler : Igor (eu) 1600

ผู้โพสต์ : Blackpearl
อ่าน 82 | ตอบ 5
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 10:53 10/08/2023
Kanye West : ye (eu) 1700
Kanye West : late registration 2lp (czech) 2000

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 10:53 10/08/2023
Eminem : curtain call * greatest hits 2lp (eu) 1800
Eminem : revival 2lp (eu) 1600

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 10:54 10/08/2023

Jamiroquai : return to the Space Cowboy 2lp (eu) 1600
Jamiroquai : travelling without moving * limited yellow vinyl 2lp (eu) 1800

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 10:54 10/08/2023
Blackmore ninght 2lp (eu) 1600
white snake : unzipped / the unplugged 2lp (eu) 1600

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 10:55 10/08/2023
สนใจติดต่อ Whatsapp Line: 0959407105
ขอบคุณค่ะ :)

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ