ประกาศ : 38640
ขายหลอด NOS_USE 5751/12AX7, 12AU7, 6201/12AT7, 6EU7
โพสต์ : 19:17 19/09/2023    
ขายหลอด NOS_USE 5751/12AX7, 12AU7, 6201/12AT7, 6EU7

1.57571/12AX7 RCA, TUBE
# Black plate
# Triple Mica, Square getter
# เป็นหลอด Phono stage ที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่นที่สุด
# วัดเทสหลอด 90
ขายคู่ละ @6,000.00

2.JG5751WA/12AX7 GE, TUBE
# Grey plate
# Triple mica O getter halo
# เป็นหลอด Phono stage ที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่นที่สุด
# วัดเทสหลอด 85
ขายคู่ละ @3,500.00

3.6EU7 EICO label by MULLARD TUBE
# Grey plate
# O ring getter
# B code BLACKBURN factory
# วัดเทสหลอด 100
ขายคู่ละ @3,000.00

4.12AU7/ECC82 CONN label by RCA, TUBE
# Black plate 17mm
# Square getter
# วัดเทสหลอด >95
ขายคู่ละ @2,000.00

5.JAN 5814A/12AU7 GE, NOS TUBE
# Grey plate
# O getter
# วัดเทสหลอด new
ขายคู่ละ @1,500.00 มี 2คู่

6.12AT7WA/6201 GE, TUBE
# Black plate
# Triple mica, Square getter
# วัดเทสหลอด 90
ขายคู่ละ @1,500.00 มี 2คู่

7.6201/12AT7 GE, 5 STARS, TUBE
# Grey plate
# Triple mica
# Square getter
# วัดเทสหลอด >85
ขายหลอดละ @600 มี 3หลอด

8.12AT7WC/6201 GE, NOS TUBE
# Grey plate
# O getter
# วัดเทส new
ขายคู่ละ @600./ มีหลายคู่

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS/DHL/KERRY/FLASH. ครั้งละ 50บาท
สร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ
หลอดทุกหลอดผ่านตรวจเช็คตรวจวัดด้วย NEUBERGER RPM370, HICKOK TV10A/U, TV7D/U ก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ
ขอบคุณครับ

ผู้โพสต์ : Robert
อ่าน 51 | ตอบ 7
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:18 19/09/2023
2.JG5751WA/12AX7 GE, TUBE
# Grey plate
# Triple mica O getter halo
# เป็นหลอด Phono stage ที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่นที่สุด
# วัดเทสหลอด 85
ขายคู่ละ @3,500.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:18 19/09/2023
3.6EU7 EICO label by MULLARD TUBE
# Grey plate
# O ring getter
# B code BLACKBURN factory
# วัดเทสหลอด 100
ขายคู่ละ @3,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:19 19/09/2023
4.12AU7/ECC82 CONN label by RCA, TUBE
# Black plate 17mm
# Square getter
# วัดเทสหลอด >95
ขายคู่ละ @2,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:20 19/09/2023
5.JAN 5814A/12AU7 GE, NOS TUBE
# Grey plate
# O getter
# วัดเทสหลอด new
ขายคู่ละ @1,500.00 มี 2คู่

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:20 19/09/2023
6.12AT7WA/6201 GE, TUBE
# Black plate
# Triple mica, Square getter
# วัดเทสหลอด 90
ขายคู่ละ @1,500.00 มี 2คู่

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:21 19/09/2023
7.6201/12AT7 GE, 5 STARS, TUBE
# Grey plate
# Triple mica
# Square getter
# วัดเทสหลอด >85
ขายหลอดละ @600 มี 3หลอด

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 19:21 19/09/2023
8.12AT7WC/6201 GE, NOS TUBE
# Grey plate
# O getter
# วัดเทส new
ขายคู่ละ @600./ มีหลายคู่

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ