ประกาศ : 43602
DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC สภาพดี
โพสต์ : 11:15 19/11/2023    
DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

สภาพดี ใช้งานได้ปกติ
ปล่อยเครื่องละ 9,990 บาท + ค่าส่ง KERRY เพิ่ม 300 บาท
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
( ลองเครื่อง ได้ที่ จังหวัดลำปาง )
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 063-1140611
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
E.mail : oneeonee2514@gmail.com
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ผู้โพสต์ : onee
อ่าน 51 | ตอบ 6
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:15 19/11/2023
Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC

Sound The P-3A alone sounds "a bit lean harmonically
and lacking some of that indefinable
characteristic that compels you to want to listen
to music in every spare moment"; together with
the P-1A, "the sonics are elevated to a much
more enjoyable level" -- CDs "ride the escalator
to more refined sound."
Features P-3A offers multiple inputs, single-ended RCA
ouputs, and upsampling; P-1A upsamples,
interpolates and reduces jitter, in the future it
will include speaker and room correction via
software updates.
Use The P-1A is recommended for use with the P-
3A, in which case the P-3A should do the
upsampling;P-1A's user interface is somewhat
confusing to use and requires that the manual
be close by for decoding the front-panel LEDs.
Value Competitive with the Assemblage DAC
2.6/D2D-1 combination in terms of sound and
price, and offers future enhancements that may
improve more than just CD sound.
.
เสียง P-3A เพียงอย่างเดียวเสียง "เบาลงเล็กน้อยอย่างกลมกลืนและ
ขาดคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่บังคับให้คุณต้องการฟังเพลง
ในทุกช่วงเวลาว่าง" ร่วมกับ P-1A "เสียงจะยกระดับไปสู่ระดับที่น่าเพลิดเพลิน
กว่ามาก" -- CDs "ขี่บันไดเลื่อนไปสู่เสียงที่ประณีตกว่า" ฟีเจอร์ P-3A มีอินพุต
หลายแบบ, รูพุต RCA แบบปลายเดี่ยว, และอัปตัวอย่าง, ตัวอย่าง P-1A อัพพุต,
อินเตอร์โพเลต และลดค่า jitter ในอนาคตจะรวมถึงการแก้ไขลำโพงและห้องโดย
การอัปเดตซอฟต์แวร์ ใช้ P-1A แนะนำให้ใช้ร่วมกับ P-3A ซึ่งในกรณีที่ P-3A
ควรทำการอัปตัวอย่าง ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ P-1A ค่อนข้างสับสนในการใช้งาน
และต้องการให้คู่มืออยู่ใกล้เคียงด้วยการถอดรหัส LEDs หน้าแผง Value
Competitive กับ Assemble DAC 2.6/D2D price infuture,ซึ่งอาจจะดีขึ้น
มากกว่าเสียงซีดีเท่านั้น (แอปแปลภาษา)
.
รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:16 19/11/2023
.

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:16 19/11/2023
Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC

Sound The P-3A alone sounds "a bit lean harmonically
and lacking some of that indefinable
characteristic that compels you to want to listen
to music in every spare moment"; together with
the P-1A, "the sonics are elevated to a much
more enjoyable level" -- CDs "ride the escalator
to more refined sound."
Features P-3A offers multiple inputs, single-ended RCA
ouputs, and upsampling; P-1A upsamples,
interpolates and reduces jitter, in the future it
will include speaker and room correction via
software updates.
Use The P-1A is recommended for use with the P-
3A, in which case the P-3A should do the
upsampling;P-1A's user interface is somewhat
confusing to use and requires that the manual
be close by for decoding the front-panel LEDs.
Value Competitive with the Assemblage DAC
2.6/D2D-1 combination in terms of sound and
price, and offers future enhancements that may
improve more than just CD sound.
.
เสียง P-3A เพียงอย่างเดียวเสียง "เบาลงเล็กน้อยอย่างกลมกลืนและ
ขาดคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่บังคับให้คุณต้องการฟังเพลง
ในทุกช่วงเวลาว่าง" ร่วมกับ P-1A "เสียงจะยกระดับไปสู่ระดับที่น่าเพลิดเพลิน
กว่ามาก" -- CDs "ขี่บันไดเลื่อนไปสู่เสียงที่ประณีตกว่า" ฟีเจอร์ P-3A มีอินพุต
หลายแบบ, รูพุต RCA แบบปลายเดี่ยว, และอัปตัวอย่าง, ตัวอย่าง P-1A อัพพุต,
อินเตอร์โพเลต และลดค่า jitter ในอนาคตจะรวมถึงการแก้ไขลำโพงและห้องโดย
การอัปเดตซอฟต์แวร์ ใช้ P-1A แนะนำให้ใช้ร่วมกับ P-3A ซึ่งในกรณีที่ P-3A
ควรทำการอัปตัวอย่าง ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ P-1A ค่อนข้างสับสนในการใช้งาน
และต้องการให้คู่มืออยู่ใกล้เคียงด้วยการถอดรหัส LEDs หน้าแผง Value
Competitive กับ Assemble DAC 2.6/D2D price infuture,ซึ่งอาจจะดีขึ้น
มากกว่าเสียงซีดีเท่านั้น (แอปแปลภาษา)
.
รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:16 19/11/2023
DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.

รายละเอียด
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/
( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )

เล่นผ่านตัวคุมไฟ Syndome SD-300 3 KVA / 2400 Watt Batt (70,000บาท)
ระบบ True on line ตลอด

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:26 19/11/2023
DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

สภาพดี ใช้งานได้ปกติ
ปล่อยเครื่องละ 9,990 บาท + ค่าส่ง KERRY เพิ่ม 300 บาท
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
( ลองเครื่อง ได้ที่ จังหวัดลำปาง )
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 063-1140611
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
E.mail : oneeonee2514@gmail.com
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:26 19/11/2023
DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

สภาพดี ใช้งานได้ปกติ
ปล่อยเครื่องละ 9,990 บาท + ค่าส่ง KERRY เพิ่ม 300 บาท
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
( ลองเครื่อง ได้ที่ จังหวัดลำปาง )
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 063-1140611
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
E.mail : oneeonee2514@gmail.com
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ