ประกาศ : 43697
ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์
โพสต์ : 14:47 20/11/2023    
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic

• ประกอบมาจาก เต้ารับ R270U , Breaker Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ , ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line: indy13_13

ผู้โพสต์ : indy13
อ่าน 64 | ตอบ 4
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:49 20/11/2023
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic

• ประกอบมาจาก เต้ารับ R270U , Breaker Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ , ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line: indy13_13

ผู้เพิ่มข้อความ : indy13
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:49 20/11/2023
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic

• ประกอบมาจาก เต้ารับ R270U , Breaker Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ , ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line: indy13_13

ผู้เพิ่มข้อความ : indy13
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:49 20/11/2023
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic

• ประกอบมาจาก เต้ารับ R270U , Breaker Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ , ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line: indy13_13

ผู้เพิ่มข้อความ : indy13
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:50 20/11/2023
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic

• ประกอบมาจาก เต้ารับ R270U , Breaker Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ , ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line: indy13_13

ผู้เพิ่มข้อความ : indy13
เพิ่มข้อความ