ประกาศ : 59532
Mcintosh MC30 1952
โพสต์ : 16:51 13/06/2024    
Mcintosh MC30 1952 vintage tube power mono amp
สภาพสวย หลอดดีมาก
ขาย 170,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้โพสต์ :
อ่าน 92 | ตอบ 3
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:52 13/06/2024
Mcintosh MC30 1952 vintage tube power mono amp
สภาพสวย หลอดดีมาก
ขาย 170,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:52 13/06/2024
Mcintosh MC30 1952 vintage tube power mono amp
สภาพสวย หลอดดีมาก
ขาย 170,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:53 13/06/2024
Mcintosh MC30 1952 vintage tube power mono amp
สภาพสวย หลอดดีมาก
ขาย 170,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ