ประกาศ : 07924
สายไฟ Stealth + NBS + Purist + Synergistic + Asi + Kimber
โพสต์ : 21:36 22/09/2022    
สายไฟ Stealth Audio M7000 ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 34,000 บาท
ติดต่อ 064-1455295 JACK
Line audiomagic

ผู้โพสต์ : Shift
อ่าน 130 | ตอบ 8
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:39 22/09/2022
สายไฟ Stealth M5000 ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 30,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:39 22/09/2022
สายไฟ Stealth M21 Super ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 18,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:39 22/09/2022
สายไฟ NBS Signature 2 ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 18,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:40 22/09/2022
สายไฟ PAD Proteus Rev B ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 18,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:40 22/09/2022
สายไฟ PAD Colossus Rev B ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 14,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:40 22/09/2022
สายไฟ Synergistic Research Tesla SE T2 ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 18,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:41 22/09/2022
สายไฟ Asi LiveLine ความยาว 2 เมตร
ราคา 14,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:41 22/09/2022
สายไฟ Kimber PK10 Wattgate Gold EVO ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 8,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ