ประกาศ : 08018
สายลำโพง Transparent + Audience + Kimber + Supra + TQ + Anticables
โพสต์ : 22:59 23/09/2022    
สายลำโพง Transparent Musicwave Plus G5 ความยาว 2.4 เมตร
ราคา 23,000 บาท
ติดต่อ 064-1455295 JACK
Line audiomagic

ผู้โพสต์ : Shift
อ่าน 119 | ตอบ 6
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 23:02 23/09/2022
สายลำโพง Audience Au24se ความยาว 2 เมตร
ราคา 32,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 23:02 23/09/2022
สายลำโพง Kimber 12TC Biwire ความยาว 3 เมตร
ราคา 28,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 23:03 23/09/2022
สายลำโพง Supra Sword CombiCon ความยาว 3 เมตร
ราคา 24,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 23:03 23/09/2022
สายลำโพง Tellurium Q Graphite ความยาว 2 เมตร
ราคา 75,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 23:03 23/09/2022
สายลำโพง Tellurium Q Silver ความยาว 2.5 เมตร
ราคา 16,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 23:04 23/09/2022
สายลำโพง Anticables Level 3.1 ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 7,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ