ประกาศ : 08134
สายสัญญาณ XLR Interconnects Silver Bullets 6.0S สภาพดี
โพสต์ : 12:42 25/09/2022    
สายสัญญาณ XLR Interconnects Silver Bullets 6.0S Audio1997 USA [Silver ยาว1M.]
สายเงินขั่วXLR สภาพดี แพ็กกิ้งเดิมครบ
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท (มี2ชุด)
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
โทร. 063-1140611

ผู้โพสต์ : onee
อ่าน 77 | ตอบ 2
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:43 25/09/2022
สายสัญญาณ XLR Interconnects Silver Bullets 6.0S Audio1997 USA [Silver ยาว1M.]
สายเงินขั่วXLR สภาพดี แพ็กกิ้งเดิมครบ
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท (มี2ชุด)
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : oneeman.)
โทร. 063-1140611

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:43 25/09/2022
.

ผู้เพิ่มข้อความ : onee
เพิ่มข้อความ